יצירת קובץ SITEMAP + הפנייה

בראשית מערכת הניהול נלחץ על אפשרויות ניהול >> אפשרויות מתקדמות


לאחר מכן בתוך קטגוריית הSEO נבחר בFavicon, sitemap, robots


נלחץ על "צור קובץ sitemap"


המערכת תיצור בשבילנו את קובץ ה - sitemap.
זה צריך להיראות בצורה הזאת.

הקובץ נמצא במערכת וכל שינוי בדפים יעודכן אוטומטית.

יצירת קובץ SITEMAP + הפנייה
logo בניית אתרים