Wishlist - מוצרים שמורים

לקוחות יכולים לשמור את הפריטים שהם רואים בתוך Wishlist ולקנות לאחר מכן

בתוך תפריט:

כשנפתח:

על מוצר:

לוחצים על הלב וזה ישמור את הפריט בתפריט.

logo בניית אתרים