תקנון מובנה באתר עם אישור

הוספת של סימון וי שיוצג תקנון + שליטה על הטקסט (אם יוזן טקסט לאישור תקנון – הקישור יהיה על כל הטקסט)

התצוגה של זה בפועל:

logo בניית אתרים