עדכון מספרים עם נקודה עשרונית

הוספה בקטלוג של עדכון מספרים עם נקודה עשרונית:
-עיגול מתמטי
-עיגול למטה
-עיגול למעלה

 

logo בניית אתרים