סדר הצגת מוצרים ע"י גרירה

נוספה אפשרות לשינוי סדר הצגת מוצרים ע"י גרירה ב2 לשוניות :
1)      במסך ניהול המוצרים הראשי (גרירה של 2 השורות הרלוונטיות למוצר)
(לא רלוונטי עבור בחירת תצוגה של כל המוצרים בקטלוג כי סדר ההצגה נקבע לכל קטגוריה)

במסך " סדר הצגה בדף הבית
בסיום הגרירה של המוצרים הרצויים יש ללחוץ על "שמור נתונים".

logo בניית אתרים