משלוח לפי מדינה / משקל / חברה

1)   הוספנו ניהול אפשרויות משלוח לפי מדינה / משקל / חברת שילוח.
הפיכת האפשרות לזמינה + שליטה על התצוגה בטופס ההזמנה.

עדכון משקל למוצרים:

מסכי הניהול:

התצוגה בדף ההזמנה בוחרים  לדוגמא מדינה שהגדרנו

ואז נוספות אפשרויות המשלוח הרלוונטיות לפי ההגדרות שהגדרנו במסך הניהול

logo בניית אתרים