משלוח למוצר חריג בחנות וירטואלית

אפשרות להתאים את המשלוח למוצרים חריגים או גדולים


נכנסים להגדרות המשלוח ומפעילים את הכפתור לסוג המשלוח שאנו רוצים להגדיר כמשלוח למוצר "חריג"  


ולאחר מכן בניהול המוצרים נכנסים ללשונית של "אפשרויות נוספות ומסמנים בוי את המוצר החריג  


logo בניית אתרים