מס' כ. אשראי שגוי בדף SSL

בדיקה והתראה אם נבחר סוג כרטיס אשראי שלא תואם לכרטיס (לבעלי דף SSL) - התראה בנוגע למס' כ. אשראי שגוי

 

logo בניית אתרים