כפתור WHTASAPP צף - הגדלת הפניות מאתר המכירות

במסך "ניהול איקונים בתפריט" נוספה אפשרות להוספת כפתור ל whatsapp ונוסף סוג תפריט חדש – תפריט צף

דוגמא לתפריט צף

logo בניית אתרים