חיפוש לפי קטגוריות

הוספה של select עם class
Attribute  בשם sb_t1:
אם שווה -1 יביא את כל הקטגוריות. אם שווה מספר יביא את הקטגוריות
t2 תחתיו, דוגמא אם שווה t1 = 2 , יביא את כל הקטגוריות עם t1=2 לא משנה מה t2

>div class="clsCatalogSearch">
<select class="clsCatalogSearch_slct" sb_t1="4"></select>
<input class="clsCatalogSearch_Txt" type="text" placeholder="חפש" img class="clsCatalogSearch_Img" onclick="javascript:funcCatalogSearch(this);" src="http://192.168.1.1/2all/web/src/Images/search.png" />
</div>

ושינוי בחיפוש שיחפש רק את המוצרים האלו.

logo בניית אתרים