הצגת מוצרים משוייכים בחנות

נוספה הצגה של המוצרים המשוייכים לכל קטגוריה בניהול מוצרים ואפשרות לביטול השיוך הזה ע"י לחיצה על כפתור בנוסף אפשרות של מחיקה גורפת של מוצרים בקטלוג.

logo בניית אתרים