הצגת מוצרים בחלוקה לקטגוריות

הצגת מוצרים בחלוקה לקטגוריות
מתקדם -> ניהול הצגת מוצרים בחלוקה לקטגוריות

התצוגה בדף קטלוג ראשי T1=0 ובדפי קטגוריות t1>0 , t2=0
ויש גם css

logo בניית אתרים