העברה / שכפול מוצרים לקטגוריה

1)      בניהול מוצרים נוספה אפשרות להעביר / לשכפל מוצרים לקטגוריה אחרת בצורה גורפת.

יש אפשרות לסמן / להסיר סימני וי בצורה גורפת

logo בניית אתרים