הוספת base url

אפשרות בחירה  אם להשתמש ב base url (ברירת מחדל – לא)  במסך "הפניות" 

logo בניית אתרים