הוספת תמונה בתפריט

הוספת תמונה רגילה לכפתור בתפריט בנוסף לטקסט/רק תמונה 

logo בניית אתרים