הגדרת מייל באוטלוק outlook 2007

בהפעלה הראשונה של התוכנה, ייתכן שאשף ההגדרות יקפוץ באופן אוטומטי.

אחרת, אם הגדרת את התוכנה בעבר, נפתח את התפריט כלים ונלחץ על הגדרות חשבון:

בחלון זה ניתן להגדיר חשבון חדש או לשנות הגדרות של חשבון קיים.

להגדרת חשבון חדש נלחץ על הכפתור חדש:

במידה וכבר מוגדר חשבון דואר אחר, יקפוץ החלון שלהלן. נלחץ בו על הכפתור הבא:

כאן נסמן את האפשרות קבע באופן ידני את תצורת הגדרות השרת , נלחץ על הבא:

זהו שלב חשוב!!

נלחץ על הבא:

בשדה השם שלך  מקלידים את השם שיופיע בשליחת מייל.

בשדה דואר אלקטרוני - מכניסים את הכתובת מייל

בשדה סוג שרת נשאיר את POP3,

בשדה שרת דואר נכנס נקליד  in.2all.co.il

בשדה שרת דואר יוצאנקליד  out.2all.co.il

בשדה שם משתמש(Username) יש להכניס את המייל המלא - לדוגמא: test@2all.co.il

בשדה סיסמה (Password) נקליד את הסיסמה באנגלית ובאותיות קטנות

ללחוץ על הגדרות נוספות

בחלון ההגדרות הנוספות נעבור ללשונית שרת יוצא,

נסמן ב V את האפשרות שרת הדואר היוצא שלי (SMTP) דורש אימות

נלחץ על אישור:

נלחץ על בדיקת הגדרות חשבון כדי לוודא תקינות.

אם הכל עובר לחץ הבא. אם לא חזור אחורה וודא שעשית נכון את כל הצעדים.

אם עדיין יש בעייה תתקשרו לתמיכה שלנו והסבירו מה כבר עשיתם. בהצלחה!

 

הגדרת מייל באוטלוק outlook 2007
logo בניית אתרים